คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 วันที่ 27  มิ.ย. 57 เวลา 09:02
ขอเชิญชมงาน IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014 วันที่ 26  มิ.ย. 57 เวลา 10:45
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 10  มี.ค. 57 เวลา 11:09
ทุนการศึกษาองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก (APSCO) วันที่ 10  มี.ค. 57 เวลา 10:52
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 21  ก.พ. 57 เวลา 09:37
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย – อาเซียน ปี 2557 วันที่ 24  ม.ค. 57 เวลา 10:02
รับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2557-2558 วันที่ 17  ม.ค. 57 เวลา 16:22
รับสมัครทุนการศึกษา ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วันที่ 17  ม.ค. 57 เวลา 16:19
บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 วันที่ 8  พ.ย. 56 เวลา 14:54
รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8  ต.ค. 56 เวลา 16:05
รับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์ทุกสาขา เพื่อให้ทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2557 วันที่ 19  ก.ย. 56 เวลา 14:28
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลราชอาณาจักรโมร๊อกโก ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วันที่ 18  ก.ค. 56 เวลา 15:21
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซี่ยเหมย (XMUT) วันที่ 20  มิ.ย. 56 เวลา 15:18
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2557 วันที่ 20  มิ.ย. 56 เวลา 15:11
ประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนจาก Canada Fund for Local Initiatives (CFLI วันที่ 20  มิ.ย. 56 เวลา 15:08
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 23  มี.ค. 56 เวลา 14:33
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมงานการประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) และประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ (IBMRC) วันที่ 6  มี.ค. 56 เวลา 10:39
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษานิสิต นักศึกษาไทย ภายใต้โครงการ 2013 Indonesian Arts and Culture Scholarship ประจำปีการศึกษา 2013 วันที่ 28  ก.พ. 56 เวลา 10:54
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 21  ก.พ. 56 เวลา 12:59
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 วันที่ 20  ก.พ. 56 เวลา 14:13
PRAGMA Cloud Computing and Software-Defined Networking (SDN) Technology Workshop วันที่ 12  ก.พ. 56 เวลา 10:13
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556/2557 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม วันที่ 6  ก.พ. 56 เวลา 08:36
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของอินเดีย วันที่ 25  ม.ค. 56 เวลา 08:54
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ (A-LIEP 2013) วันที่ 11  ม.ค. 56 เวลา 15:15
ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง "ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายงานตัวที่บัณฑิตวิทยาลั วันที่ 3  ม.ค. 56 เวลา 09:00
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก วันที่ 6  ธ.ค. 55 เวลา 08:16
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 8  พ.ย. 55 เวลา 16:08
INTERNATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING CONFERENCE (ISTEC 2012) DUBAI วันที่ 8  พ.ย. 55 เวลา 09:51
INTERNATIONAL EDUCATION TECHNOLOGY CONFERENCE (IETC 2013) KUALA LUMPUR - MALAYSIA วันที่ 8  พ.ย. 55 เวลา 09:49
International Conference on New Horizons in Education 2013 in ROME วันที่ 8  พ.ย. 55 เวลา 09:47
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok