คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 วันที่ 2  ธ.ค. 58 เวลา 10:27
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาภายนอกสำหรับ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 20  พ.ย. 58 เวลา 19:19
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของบัณฑิตวิทยาลัย มจพ. วันที่ 16  พ.ย. 58 เวลา 09:20
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ วันที่ 27  ต.ค. 58 เวลา 15:14
ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาโครงการ"ออกค่าย..ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ปีที่ 4 วันที่ 4  ส.ค. 58 เวลา 15:11
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยมาเลเซีย วันที่ 23  ก.ค. 58 เวลา 08:20
โครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทระยะสั้นไปทำวิจัยและศึกษาต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ณ แม็กซิโก วันที่ 14  ก.ค. 58 เวลา 13:47
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศมาเลเซีย ภายใต้โครงการ MTCP 2015 วันที่ 14  ก.ค. 58 เวลา 13:07
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในงาน การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 ของสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 7  ก.ค. 58 เวลา 11:44
แจ้งนักศึกษาทุกท่าน เรื่อง การขอทุนนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 (NCCIT2015) วันที่ 7  พ.ค. 58 เวลา 14:04
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินโดจีน และทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก วันที่ 10  ก.พ. 58 เวลา 17:28
ทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาภาษาอินโดนีเซีย วันที่ 4  ก.พ. 58 เวลา 16:49
ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา วันที่ 29  ม.ค. 58 เวลา 19:41
ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา วันที่ 13  ม.ค. 58 เวลา 20:11
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย วันที่ 9  ม.ค. 58 เวลา 15:06
รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท วันที่ 8  ม.ค. 58 เวลา 15:07
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 8  ธ.ค. 57 เวลา 17:06
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 วันที่ 12  พ.ย. 57 เวลา 20:13
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 28  ต.ค. 57 เวลา 11:12
ขอเชิญนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 วันที่ 28  ต.ค. 57 เวลา 11:04
โครงการทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป วันที่ 9  ก.ย. 57 เวลา 08:50
การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557 วันที่ 9  ก.ย. 57 เวลา 08:49
การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 8  ก.ย. 57 เวลา 10:30
ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2557 วันที่ 8  ก.ย. 57 เวลา 09:58
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Open House ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 1  ก.ย. 57 เวลา 16:40
ทุนระดับ ป.เอก DAAD Scholarships 2015-2016 for Doctoral วันที่ 18  ส.ค. 57 เวลา 13:54
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 15  ส.ค. 57 เวลา 17:08
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกจะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีความรู้ภาษาสเปน วันที่ 24  ก.ค. 57 เวลา 18:10
รัฐบาลโมร็อกโก ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปี 2557-2558 วันที่ 24  ก.ค. 57 เวลา 18:05
รับสมัครสอบคัดเลือก นศ. ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ วันที่ 30  มิ.ย. 57 เวลา 18:26
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok