คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10  ก.พ. 60 เวลา 17:28
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Study Visit Program in China ภายใต้การควบคุมของ SEAMEO RIHED วันที่ 30  ม.ค. 60 เวลา 19:16
ประกาศการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 16  ม.ค. 60 เวลา 10:29
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกสมัครรับทุนด้านวิจัย ณ มหาวิทยลัย Chemnitz University of Technology ประเทศเยอรมนี วันที่ 4  ม.ค. 60 เวลา 11:27
ขอเชิญชวนสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ วันที่ 17  ธ.ค. 59 เวลา 13:46
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ วันที่ 25  พ.ย. 59 เวลา 10:57
ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17  พ.ย. 59 เวลา 09:11
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสำหรับ Summer Semester 2017 ของโครงการ Rosenheim ประเทศเยอรมนี วันที่ 31  ต.ค. 59 เวลา 09:20
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 25  ต.ค. 59 เวลา 08:49
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ Duo-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 วันที่ 18  ต.ค. 59 เวลา 16:47
ประชาสัมพันธ์ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 14  ต.ค. 59 เวลา 16:00
แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2016 วันที่ 11  ต.ค. 59 เวลา 13:13
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Indonesia. วันที่ 10  ต.ค. 59 เวลา 09:36
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Summer Semester 2017 (mid of March 2017- end of July 2017) จาก Fachhochschule Rosenheim University of Applied Sciences, Germ วันที่ 10  ต.ค. 59 เวลา 09:34
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 30  ก.ย. 59 เวลา 09:17
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 14  ก.ย. 59 เวลา 08:18
ประกาศแหล่งทุนการศึกษาภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1  ก.ย. 59 เวลา 08:34
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก วันที่ 14  ก.ค. 59 เวลา 15:33
ประกาศแหล่งทุนการศึกษาภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 28  มิ.ย. 59 เวลา 10:05
ประกาศผลจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 15  มิ.ย. 59 เวลา 09:09
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 4 วันที่ 1  มิ.ย. 59 เวลา 10:53
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3 วันที่ 26  เม.ย 59 เวลา 15:07
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20  เม.ย 59 เวลา 09:16
ทุนส่วนลดการเรียนต่อต่างประเทศ จาก AEC Education Center วันที่ 20  เม.ย 59 เวลา 09:13
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2 วันที่ 31  มี.ค. 59 เวลา 08:52
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาสำหรับ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29  มี.ค. 59 เวลา 14:47
การขยายเวลารับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2559 วันที่ 9  มี.ค. 59 เวลา 09:33
ทุนการศึกษา"ราชกรีฑาสโมสร" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท วันที่ 15  ม.ค. 59 เวลา 14:40
ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ปี 2559 วันที่ 6  ม.ค. 59 เวลา 11:29
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาสำหรับ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 24  ธ.ค. 58 เวลา 17:54
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok