คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
รับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2549 วันที่ 8  ส.ค. 49 เวลา 10:05
การสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วันที่ 31  ก.ค. 49 เวลา 13:41
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (Grad-Research) ครั้งที่ 6 วันที่ 27  ก.ค. 49 เวลา 18:37
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดแข่งขันโครงการที่มีผลงานดีเด่น วันที่ 8  มิ.ย. 49 เวลา 13:34
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 30  พ.ค. 49 เวลา 14:59
ทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549 วันที่ 25  พ.ค. 49 เวลา 16:43
ข่าวทุนด้านวิเทศสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ให้บุคลากรและนักศึกษา สจพ. วันที่ 24  พ.ค. 49 เวลา 13:25
ขอความร่วมมือในการประกาศเกี่ยวกับกองทุนวิจัย (สกว.) วันที่ 26  เม.ย 49 เวลา 13:04
แจ้งข่าวนักศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษาของ Asia Foreign Study Scholarship เพื่อคัดเลือกจำนวน 2 ทุน วันที่ 26  เม.ย 49 เวลา 11:37
รับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2549 ของสำนักงาน ก.พ. วันที่ 24  เม.ย 49 เวลา 16:51
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เงินอุดหนุนการวิจัยของนิสิตนักศึกษา วันที่ 7  เม.ย 49 เวลา 10:03
รับสมัครสอบชิงทุนในโครงการ Au Pair America จำนวน 20 ทุน วันที่ 7  เม.ย 49 เวลา 09:59
รับสมัครผู้รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ประจำปี 2549 วันที่ 29  มี.ค. 49 เวลา 11:32
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้ทุนสสนับสนุนการทำวิจัยประจำปีการศึกษา 2548 วันที่ 12  ม.ค. 49 เวลา 15:44
ทุนการศึกษา "ราชกรีฑาสโมสร" แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 13  ธ.ค. 48 เวลา 10:05
ประกาศรับสมัครขอทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2547(ครั้งที่ 4) วันที่ 31  ต.ค. 48 เวลา 10:08
รับเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนการเสนอผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 21  ก.ย. 48 เวลา 10:46
ทุนมูลนิธิการศึกษาเชลล์ 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 13  ก.ย. 48 เวลา 10:18
ประกาศผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 17  ส.ค. 48 เวลา 16:07
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2548 วันที่ 1  ส.ค. 48 เวลา 11:01
การประชุมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8  ก.ค. 48 เวลา 15:12
ทุน UNESCO Japan Program For Development of HR วันที่ 10  มิ.ย. 48 เวลา 14:48
ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2548 วันที่ 12  พ.ค. 48 เวลา 17:03
RMIT International University ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี วันที่ 9  พ.ค. 48 เวลา 09:21
รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วันที่ 9  พ.ค. 48 เวลา 09:19
ทุนวิจัยโครงการ Cheung Kong Awards for Asian Scholars วันที่ 9  พ.ค. 48 เวลา 09:14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน UMAP ประจำปีงบประมาณ 2548 วันที่ 28  ก.พ. 48 เวลา 14:00
ประกาศรับสมัครขอทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2547 (ครั้งที่ 3) วันที่ 21  ก.พ. 48 เวลา 12:47
ทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21  ก.ค. 47 เวลา 11:00
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14]

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok