คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • อ.ตั้น
 • อ.พีช
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • love & care
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร - การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 1 วันที่ 11  ส.ค. 63 เวลา 10:32
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) วันที่ 14  ก.ค. 63 เวลา 08:38
การเปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2564 วันที่ 14  ก.ค. 63 เวลา 08:24
ประกาศสำนักวิจัย เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563 วันที่ 19  มิ.ย. 63 เวลา 09:10
เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. วันที่ 10  มิ.ย. 63 เวลา 08:51
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563" วันที่ 9  มี.ค. 63 เวลา 13:44
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาภายนอก วันที่ 5  มี.ค. 63 เวลา 15:02
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ วันที่ 20  ก.พ. 63 เวลา 17:21
ข้อมูลทุนการศึกษาที่จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ประเทศเวียดนาม วันที่ 14  ก.พ. 63 เวลา 17:15
ประชาสัมพันธ์การแนะนำการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส วันที่ 13  ก.ย. 62 เวลา 10:48
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 21  ส.ค. 62 เวลา 16:27
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Sakura Exchange Program in Science เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองค วันที่ 23  ก.ค. 62 เวลา 18:13
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายงานข้อมูลนักศึกษาที่เดินทางไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 20  เม.ย 62 เวลา 13:54
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "แนวปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากสำนักงาน วช." ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 4  เม.ย 62 เวลา 09:07
ประกาศศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ขอประชาสัมพันธ์ ทุน "Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH)" ประจำปี 2563 วันที่ 28  มี.ค. 62 เวลา 16:39
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเเละผู้สนใจเข้าร่วม "Toulouse INP Engineering Summer School in France" ณ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 26  มี.ค. 62 เวลา 10:20
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยเเพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 12  มี.ค. 62 เวลา 15:35
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในกิจกรรม "งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25  ก.ย. 61 เวลา 16:41
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "Innovations for Street Food" วันที่ 25  ก.ย. 61 เวลา 16:29
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562 วันที่ 25  ก.ย. 61 เวลา 16:20
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) วันที่ 2  ส.ค. 61 เวลา 15:00
ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. วันที่ 21  พ.ค. 61 เวลา 17:48
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) วันที่ 10  พ.ค. 61 เวลา 10:19
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 4  พ.ค. 61 เวลา 17:37
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร้อมสมัครทุน วช. ปีงบประมาณ พ. วันที่ 4  พ.ค. 61 เวลา 17:36
ข้อปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 (NCCIT2018) สำหรับการขอรับทุนสนับสนุนฯ วันที่ 2  พ.ค. 61 เวลา 16:42
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การสัมมนาความก้าวหน้าวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) วันที่ 5  เม.ย 61 เวลา 16:47
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม "Innovative Design for Startup" วันที่ 21  มี.ค. 61 เวลา 15:28
ขอเชิญนักศึกษาสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 21  มี.ค. 61 เวลา 14:30
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม และโครงงาน Startup ประจำปี 2561 วันที่ 5  ก.พ. 61 เวลา 09:47
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 409  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
สิงหาคม 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31          

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok