คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14  มิ.ย. 64 เวลา 22:56
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19  ก.พ. 64 เวลา 13:18
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19  ก.พ. 64 เวลา 10:42
แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3  ก.พ. 64 เวลา 16:19
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7  ม.ค. 64 เวลา 16:28
สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 20 ทุน วันที่ 23  ธ.ค. 63 เวลา 18:08
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 9  ธ.ค. 63 เวลา 11:25
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาภายนอก วันที่ 26  ต.ค. 63 เวลา 15:33
Opening of applications for chevening scholarships 2021/2022 - *Close on 3 November 2020* วันที่ 8  ต.ค. 63 เวลา 10:30
รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 28  ส.ค. 63 เวลา 15:53
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร - การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 1 วันที่ 11  ส.ค. 63 เวลา 10:32
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) วันที่ 14  ก.ค. 63 เวลา 08:38
การเปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2564 วันที่ 14  ก.ค. 63 เวลา 08:24
ประกาศสำนักวิจัย เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563 วันที่ 19  มิ.ย. 63 เวลา 09:10
เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. วันที่ 10  มิ.ย. 63 เวลา 08:51
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563" วันที่ 9  มี.ค. 63 เวลา 13:44
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาภายนอก วันที่ 5  มี.ค. 63 เวลา 15:02
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ วันที่ 20  ก.พ. 63 เวลา 17:21
ข้อมูลทุนการศึกษาที่จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ประเทศเวียดนาม วันที่ 14  ก.พ. 63 เวลา 17:15
ประชาสัมพันธ์การแนะนำการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส วันที่ 13  ก.ย. 62 เวลา 10:48
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 21  ส.ค. 62 เวลา 16:27
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Sakura Exchange Program in Science เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองค วันที่ 23  ก.ค. 62 เวลา 18:13
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายงานข้อมูลนักศึกษาที่เดินทางไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 20  เม.ย 62 เวลา 13:54
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "แนวปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากสำนักงาน วช." ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 4  เม.ย 62 เวลา 09:07
ประกาศศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ขอประชาสัมพันธ์ ทุน "Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH)" ประจำปี 2563 วันที่ 28  มี.ค. 62 เวลา 16:39
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเเละผู้สนใจเข้าร่วม "Toulouse INP Engineering Summer School in France" ณ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 26  มี.ค. 62 เวลา 10:20
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยเเพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 12  มี.ค. 62 เวลา 15:35
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในกิจกรรม "งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25  ก.ย. 61 เวลา 16:41
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "Innovations for Street Food" วันที่ 25  ก.ย. 61 เวลา 16:29
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562 วันที่ 25  ก.ย. 61 เวลา 16:20
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
มีนาคม 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok