คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • รับสมัคร นศ.1/2561
 • NCCIT and IC2IT 2018
 • Road to PhD MIS
 • TCI
 • How to
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • ประหยัดพลังงาน
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การสัมมนาความก้าวหน้าวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) วันที่ 5  เม.ย 61 เวลา 16:47
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม "Innovative Design for Startup" วันที่ 21  มี.ค. 61 เวลา 15:28
ขอเชิญนักศึกษาสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 21  มี.ค. 61 เวลา 14:30
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม และโครงงาน Startup ประจำปี 2561 วันที่ 5  ก.พ. 61 เวลา 09:47
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อขอทุนทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก" วันที่ 2  ก.พ. 61 เวลา 10:47
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 30  พ.ย. 60 เวลา 08:47
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 30  พ.ย. 60 เวลา 08:47
ประชาสัมพันธ์โครงการของแหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 30  พ.ย. 60 เวลา 08:46
ขอเชิญนักศึกษาสมัครขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียน ที่ 1/2560 วันที่ 5  ก.ย. 60 เวลา 17:12
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) วันที่ 1  ส.ค. 60 เวลา 14:30
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) วันที่ 22  มิ.ย. 60 เวลา 14:11
ประกาศแหล่งทุนภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 16  มิ.ย. 60 เวลา 10:39
ประกาศแหล่งทุนภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 16  มิ.ย. 60 เวลา 10:39
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย NCCIT2017 วันที่ 29  พ.ค. 60 เวลา 09:28
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาและทุนวิจัย จากรัฐบาลญี่ปุ่น วันที่ 25  พ.ค. 60 เวลา 19:32
ประกาศแหล่งทุนการศึกษาภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 25  พ.ค. 60 เวลา 13:52
แจ้งนักศึกษาทุกท่าน เรื่อง การขอทุนนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 (NCCIT2017) วันที่ 22  พ.ค. 60 เวลา 10:58
ขอเชิญ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Innovative Strartup @ KMUTNB วันที่ 26  เม.ย 60 เวลา 15:54
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ร่วมกับภาคเอกชน(Innovative Startup with Business Brotherhood) วันที่ 25  เม.ย 60 เวลา 09:52
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2560 วันที่ 13  เม.ย 60 เวลา 17:14
ประกาศการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ วันที่ 6  มี.ค. 60 เวลา 13:14
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3  มี.ค. 60 เวลา 13:52
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 23  ก.พ. 60 เวลา 15:44
International Summer School 2017 - Bremerhaven / Germany วันที่ 20  ก.พ. 60 เวลา 13:46
ขอเชิญผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10  ก.พ. 60 เวลา 17:28
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Study Visit Program in China ภายใต้การควบคุมของ SEAMEO RIHED วันที่ 30  ม.ค. 60 เวลา 19:16
ประกาศการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 16  ม.ค. 60 เวลา 10:29
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกสมัครรับทุนด้านวิจัย ณ มหาวิทยลัย Chemnitz University of Technology ประเทศเยอรมนี วันที่ 4  ม.ค. 60 เวลา 11:27
ขอเชิญชวนสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ วันที่ 17  ธ.ค. 59 เวลา 13:46
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ วันที่ 25  พ.ย. 59 เวลา 10:57
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 383  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2560 2562
เมษายน 2561
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30          

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok