คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 • Agile for Software Development
 • NCCIT-IC2IT2017
 • รับสมัคร
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • 3rd joint seminar on computational intelligence
 • ครบรอบ 20 ปีคณะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ร่วมกับภาคเอกชน(Innovative Startup with Business Brotherhood) วันที่ 25  เม.ย 60 เวลา 09:52
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2560 วันที่ 13  เม.ย 60 เวลา 17:14
ประกาศการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ วันที่ 6  มี.ค. 60 เวลา 13:14
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3  มี.ค. 60 เวลา 13:52
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 23  ก.พ. 60 เวลา 15:44
International Summer School 2017 - Bremerhaven / Germany วันที่ 20  ก.พ. 60 เวลา 13:46
ขอเชิญผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10  ก.พ. 60 เวลา 17:28
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Study Visit Program in China ภายใต้การควบคุมของ SEAMEO RIHED วันที่ 30  ม.ค. 60 เวลา 19:16
ประกาศการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 16  ม.ค. 60 เวลา 10:29
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกสมัครรับทุนด้านวิจัย ณ มหาวิทยลัย Chemnitz University of Technology ประเทศเยอรมนี วันที่ 4  ม.ค. 60 เวลา 11:27
ขอเชิญชวนสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ วันที่ 17  ธ.ค. 59 เวลา 13:46
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ วันที่ 25  พ.ย. 59 เวลา 10:57
ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17  พ.ย. 59 เวลา 09:11
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสำหรับ Summer Semester 2017 ของโครงการ Rosenheim ประเทศเยอรมนี วันที่ 31  ต.ค. 59 เวลา 09:20
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 25  ต.ค. 59 เวลา 08:49
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ Duo-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 วันที่ 18  ต.ค. 59 เวลา 16:47
ประชาสัมพันธ์ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 14  ต.ค. 59 เวลา 16:00
แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2016 วันที่ 11  ต.ค. 59 เวลา 13:13
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Indonesia. วันที่ 10  ต.ค. 59 เวลา 09:36
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Summer Semester 2017 (mid of March 2017- end of July 2017) จาก Fachhochschule Rosenheim University of Applied Sciences, Germ วันที่ 10  ต.ค. 59 เวลา 09:34
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 30  ก.ย. 59 เวลา 09:17
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 14  ก.ย. 59 เวลา 08:18
ประกาศแหล่งทุนการศึกษาภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1  ก.ย. 59 เวลา 08:34
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก วันที่ 14  ก.ค. 59 เวลา 15:33
ประกาศแหล่งทุนการศึกษาภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 28  มิ.ย. 59 เวลา 10:05
ประกาศผลจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 15  มิ.ย. 59 เวลา 09:09
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 4 วันที่ 1  มิ.ย. 59 เวลา 10:53
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3 วันที่ 26  เม.ย 59 เวลา 15:07
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20  เม.ย 59 เวลา 09:16
ทุนส่วนลดการเรียนต่อต่างประเทศ จาก AEC Education Center วันที่ 20  เม.ย 59 เวลา 09:13
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 365  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2559 2561
เมษายน 2560
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok