คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • ประกาศรายชื่อ I-BIT รอบ 1
 • เปิดรับสมัครนักศึกษา 1/2562 (ช่วงที่ 2)
 • โครงการดูงาน
 • บุคลากร​ดีเด่น
 • พนักงานดีเด่น
 • NCCIT2019-IC2IT2019
 • TCI
 • การปรับปรุงหลักสูตร DN 1/2562
 • How to
 • PhD
 • ลดการใช้ถุงพลาสติก
 • รณรงค์แยกขยะ
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (พษ 161) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 30  ม.ค. 62 เวลา 14:37
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 3  ธ.ค. 61 เวลา 09:16
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 16  พ.ย. 61 เวลา 16:54
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 16  พ.ย. 61 เวลา 16:53
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา วันที่ 31  ต.ค. 61 เวลา 09:19
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (พษ 159) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 21  ก.ย. 61 เวลา 09:11
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์) วันที่ 18  ก.ย. 61 เวลา 14:24
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (พษ 151) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ 21  ส.ค. 61 เวลา 15:53
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ) วันที่ 21  ส.ค. 61 เวลา 09:41
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (รหัส พษ 151) จำนวน 1 อัตรา วันที่ 7  ส.ค. 61 เวลา 08:49
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (พษ 153) (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) (IT) วันที่ 13  ก.ค. 61 เวลา 14:21
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) (IT) วันที่ 12  ก.ค. 61 เวลา 15:54
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รหัส พษ 159) จำนวน 1 อัตรา วันที่ 12  ก.ค. 61 เวลา 15:53
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 19  มิ.ย. 61 เวลา 09:56
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) วันที่ 5  มิ.ย. 61 เวลา 10:05
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 23  ก.พ. 61 เวลา 11:33
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 19  ก.พ. 61 เวลา 16:34
รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 29  ม.ค. 61 เวลา 10:04
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 วันที่ 10  ม.ค. 61 เวลา 11:56
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วันที่ 22  ธ.ค. 60 เวลา 09:35
สอบราคา วันที่ 27  ก.ค. 60 เวลา 13:51
การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 3 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:57
การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 2 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:56
การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 1 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ วันที่ 20  ก.พ. 60 เวลา 16:15
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 23  ม.ค. 60 เวลา 08:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 17  ม.ค. 60 เวลา 10:33
รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 4  ม.ค. 60 เวลา 14:32
สอบราคา วันที่ 11  พ.ย. 59 เวลา 15:04
สอบราคา วันที่ 26  ก.ย. 59 เวลา 15:20
สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 20  มิ.ย. 59 เวลา 14:27
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 629  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2561 2563
มีนาคม 2562
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok