คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 • Agile for Software Development
 • NCCIT-IC2IT2017
 • รับสมัคร
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • 3rd joint seminar on computational intelligence
 • ครบรอบ 20 ปีคณะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 3 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:57
การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 2 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:56
การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 1 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ วันที่ 20  ก.พ. 60 เวลา 16:15
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 23  ม.ค. 60 เวลา 08:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 17  ม.ค. 60 เวลา 10:33
รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 4  ม.ค. 60 เวลา 14:32
สอบราคา วันที่ 11  พ.ย. 59 เวลา 15:04
สอบราคา วันที่ 26  ก.ย. 59 เวลา 15:20
สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 20  มิ.ย. 59 เวลา 14:27
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 25  ก.พ. 59 เวลา 16:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 20  ก.พ. 59 เวลา 10:02
รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รหัสพนักงาน 151 วันที่ 4  ก.พ. 59 เวลา 15:17
การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 2 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ วันที่ 20  ต.ค. 58 เวลา 08:53
การเรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำรองอันดับที่ 1 รายงานตัวบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ วันที่ 24  ส.ค. 58 เวลา 15:11
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 21  ส.ค. 58 เวลา 09:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา วันที่ 19  ส.ค. 58 เวลา 08:54
การเรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำรองอันดับที่ 1 รายงานตัวบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ วันที่ 7  ส.ค. 58 เวลา 16:09
ประกาศรายชื่อนักศึกษาประกอบคุณงามความดี ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 5  ส.ค. 58 เวลา 18:18
ขอแจ้งงดให้บริการและติดต่อประสานงาน ในระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค. 2558 วันที่ 23  ก.ค. 58 เวลา 17:16
ประกาศสอบราคา วันที่ 10  ก.ค. 58 เวลา 11:16
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 8  ก.ค. 58 เวลา 17:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, นักวิชาการศึกษา, และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 3 อัตรา วันที่ 7  ก.ค. 58 เวลา 09:56
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ วันที่ 12  มิ.ย. 58 เวลา 17:02
รับสมัครพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา วันที่ 11  มิ.ย. 58 เวลา 17:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 2 อัตรา วันที่ 9  มิ.ย. 58 เวลา 16:52
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา วันที่ 29  พ.ค. 58 เวลา 16:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วันที่ 26  พ.ค. 58 เวลา 11:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วันที่ 26  พ.ค. 58 เวลา 09:09
รับสมัครพนักงานพิเศษ จำนวน 4 อัตรา วันที่ 30  เม.ย 58 เวลา 16:14
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ วันที่ 29  เม.ย 58 เวลา 17:49
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 610  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2559 2561
เมษายน 2560
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok