คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • อ.ตั้น
 • อ.พีช
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • love & care
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand วันที่ 14  ส.ค. 63 เวลา 16:36
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand วันที่ 14  ส.ค. 63 เวลา 16:35
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand วันที่ 14  ส.ค. 63 เวลา 16:35
ประชาสัมพันธ์ ITS ประเทศอินโดนิเซีย วันที่ 13  ส.ค. 63 เวลา 16:22
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10  ส.ค. 63 เวลา 11:44
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10  ส.ค. 63 เวลา 11:33
การรับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7  ส.ค. 63 เวลา 16:00
ประชาสัมพันธ์โครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 5  ส.ค. 63 เวลา 15:25
แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English I,II ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 21  ก.ค. 63 เวลา 15:03
แจ้งกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา MMIST ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 17  ก.ค. 63 เวลา 15:08
แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 13  ก.ค. 63 เวลา 13:54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถ (แบบออนไลน์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงที่ 3) วันที่ 13  มิ.ย. 63 เวลา 14:11
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 11  มิ.ย. 63 เวลา 15:22
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ภาคเรียนที่ 3/2562 วันที่ 4  มิ.ย. 63 เวลา 08:36
แจ้งผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 วันที่ 28  พ.ค. 63 เวลา 09:31
แจ้งผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (S-MDN) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 วันที่ 28  พ.ค. 63 เวลา 09:26
แจ้งผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (S-MMIST) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 วันที่ 28  พ.ค. 63 เวลา 09:25
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 25  พ.ค. 63 เวลา 11:52
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วงที่ 3) ระดับปริญญาตรี วันที่ 20  พ.ค. 63 เวลา 13:57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วง 3) วันที่ 18  พ.ค. 63 เวลา 15:15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิ วันที่ 12  พ.ค. 63 เวลา 15:02
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 วันที่ 1  พ.ค. 63 เวลา 10:22
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน นักศึกษาภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 วันที่ 1  พ.ค. 63 เวลา 10:08
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และแขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (ASE) ประจำภาคก วันที่ 1  พ.ค. 63 เวลา 10:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วงที่ 2) ระดับปริญญาตรี (I-BIT) วันที่ 23  เม.ย 63 เวลา 10:36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ช่วงที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16  เม.ย 63 เวลา 12:24
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 14  เม.ย 63 เวลา 11:16
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 8  เม.ย 63 เวลา 13:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7  เม.ย 63 เวลา 14:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7  เม.ย 63 เวลา 14:23
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 2994  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
สิงหาคม 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31          

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok