คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
  • ทุนนักศึกษาแผน ก
  • PhD
  • AIS Research Division
  • Information technology in business
  • DNS Group
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรูัข้อเขียนและปากเปล่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิศวกร วันที่ 27  ก.ค. 60 เวลา 14:26
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรูัข้อเขียนและปากเปล่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเร วันที่ 27  ก.ค. 60 เวลา 14:24
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรูัข้อเขียนและปากเปล่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาค วันที่ 27  ก.ค. 60 เวลา 14:23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ช่วง 3) วันที่ 25  ก.ค. 60 เวลา 09:40
แจ้งงดให้บริการและติดต่อประสานงาน ตั้งแต่วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 (Update) วันที่ 24  ก.ค. 60 เวลา 10:23
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DN) วันที่ 11  ก.ค. 60 เวลา 10:03
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และแขนงวิชาวิศวกรรม วันที่ 11  ก.ค. 60 เวลา 10:01
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) วันที่ 11  ก.ค. 60 เวลา 09:59
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 3  ก.ค. 60 เวลา 09:51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (S-MMIST) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา วันที่ 29  มิ.ย. 60 เวลา 17:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (S-MDN) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา วันที่ 29  มิ.ย. 60 เวลา 17:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ของนักศึกาาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาวิศว วันที่ 29  มิ.ย. 60 เวลา 17:42
แจ้งงดให้บริการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2560 วันที่ 26  มิ.ย. 60 เวลา 11:26
แจ้งผลคะแนน Graduate English I (อ.เยาวเรศ ธาราวุฒิ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 19  มิ.ย. 60 เวลา 15:35
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 19  มิ.ย. 60 เวลา 11:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 1/2560 ช่วงที่ 2 วันที่ 14  มิ.ย. 60 เวลา 17:38
แจ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 14  มิ.ย. 60 เวลา 11:11
ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 12  มิ.ย. 60 เวลา 11:14
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 8  มิ.ย. 60 เวลา 12:47
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 1  มิ.ย. 60 เวลา 09:48
ขอแจ้งเวลาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และเวลาเปิด-ปิดชั้น 3 - 7 ช่วงปิดภาคการศึกษา วันที่ 19  พ.ค. 60 เวลา 18:04
แจ้งตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 8  พ.ค. 60 เวลา 12:51
ขอเชิญส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Green Summer Volunteer Campaign 2017 วันที่ 8  พ.ค. 60 เวลา 10:24
กำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 3  พ.ค. 60 เวลา 09:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 1/2560 ช่วงที่ 1 วันที่ 21  เม.ย 60 เวลา 13:33
ประกาศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดบริการในวันพฤหัสที่ 13 เมษายน 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ วันที่ 11  เม.ย 60 เวลา 14:49
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 31  มี.ค. 60 เวลา 15:19
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 27  มี.ค. 60 เวลา 15:56
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 22  มี.ค. 60 เวลา 10:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ(ปากเปล่า) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 1  มี.ค. 60 เวลา 15:20
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 2732  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2559 2561
กรกฎาคม 2560
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31          

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok