คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28  เม.ย 65 เวลา 09:32
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 29  มี.ค. 65 เวลา 14:17
จองที่นั่งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Graduate English I, II ภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 16  ธ.ค. 64 เวลา 12:38
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 30  ส.ค. 64 เวลา 16:16
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 30  ส.ค. 64 เวลา 16:15
จองที่นั่งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Graduate English I, II ภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 30  มิ.ย. 64 เวลา 16:01
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 16  มิ.ย. 64 เวลา 09:54
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 16  มิ.ย. 64 เวลา 09:53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2564 (I-BIT) วันที่ 7  มิ.ย. 64 เวลา 19:23
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก นานาชาติ สาขาวิชา I-DIT ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันที่ 1  มิ.ย. 64 เวลา 20:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 3) (I-BIT) วันที่ 31  พ.ค. 64 เวลา 16:07
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 27  พ.ค. 64 เวลา 11:25
โครงการ “KMUTNB Leadership Camp 2021 (Virtual Event) วันที่ 25  พ.ค. 64 เวลา 10:44
แจ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 25  พ.ค. 64 เวลา 10:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 3) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา I-BI วันที่ 19  พ.ค. 64 เวลา 20:49
การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันที่ 19  พ.ค. 64 เวลา 09:28
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครงานของบริษัท SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Ltd. วันที่ 7  พ.ค. 64 เวลา 11:25
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 (I-BIT) วันที่ 5  พ.ค. 64 เวลา 12:33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 (I-BIT) วันที่ 5  พ.ค. 64 เวลา 12:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 2) (I-BIT) วันที่ 30  เม.ย 64 เวลา 15:04
กำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 29  เม.ย 64 เวลา 15:26
ด่วน ขยายเวลารับสมัครทุน CSU วันที่ 27  เม.ย 64 เวลา 14:47
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Program วันที่ 27  เม.ย 64 เวลา 14:45
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Online Joint Summer School โดย TH Rosenheim ประเทศเยอรมนี วันที่ 27  เม.ย 64 เวลา 10:24
ด่วน !! ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลมณฑลเจียงซู-กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (LMC-Jiangsu Scholarship) ประจำปี 2021 ระดับ ป.โท มีทั้ วันที่ 23  เม.ย 64 เวลา 14:44
ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบการสอบแบบออนไลน์) วันที่ 21  เม.ย 64 เวลา 10:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 2) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา I-BI วันที่ 20  เม.ย 64 เวลา 16:51
ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบการสอบแบบออนไลน์) วันที่ 20  เม.ย 64 เวลา 15:53
ด่วน International Education Fair 2021 ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ วันที่ 2  เม.ย 64 เวลา 12:01
ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) วันที่ 1  เม.ย 64 เวลา 16:46
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 3062  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
มีนาคม 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok