คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • ประกาศรายชื่อ I-BIT รอบ 1
 • เปิดรับสมัครนักศึกษา 1/2562 (ช่วงที่ 2)
 • โครงการดูงาน
 • บุคลากร​ดีเด่น
 • พนักงานดีเด่น
 • NCCIT2019-IC2IT2019
 • TCI
 • การปรับปรุงหลักสูตร DN 1/2562
 • How to
 • PhD
 • ลดการใช้ถุงพลาสติก
 • รณรงค์แยกขยะ
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี) วันที่ 14  มี.ค. 62 เวลา 12:58
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-DIT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันที่ 13  มี.ค. 62 เวลา 11:09
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (DITT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันที่ 13  มี.ค. 62 เวลา 11:01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ(ปากเปล่า) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันที่ 15  ก.พ. 62 เวลา 10:25
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6  ก.พ. 62 เวลา 11:36
แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 25  ม.ค. 62 เวลา 11:45
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และแขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (ASE) ประจำภาคก วันที่ 23  ม.ค. 62 เวลา 16:09
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 นักศึกษาภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย วันที่ 23  ม.ค. 62 เวลา 15:59
แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (รอบบ่าย) วันที่ 23  ม.ค. 62 เวลา 15:11
แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (รอบเช้า) วันที่ 23  ม.ค. 62 เวลา 15:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ข้อเขียน ระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย S-MDN ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2561 วันที่ 15  ม.ค. 62 เวลา 16:24
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา Graduate English I, II ภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันที่ 11  ม.ค. 62 เวลา 11:28
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 11  ม.ค. 62 เวลา 10:26
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 8  ม.ค. 62 เวลา 09:09
แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 7  ม.ค. 62 เวลา 09:24
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 7  ม.ค. 62 เวลา 09:16
แจ้งเปิดเรียนวิชา 070115857 Quantitative Analysis และวิชา 070115874 Software Process Quality and Improvement ของ ผศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร ประจำภา วันที่ 29  ธ.ค. 61 เวลา 11:05
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ภาคเรียนที่ 1/2561 (ผู้สอน : อ.ดวงตา ใจเพชร) วันที่ 24  ธ.ค. 61 เวลา 11:48
แจ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 21  ธ.ค. 61 เวลา 14:30
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 17  ธ.ค. 61 เวลา 11:19
แจ้งรายละเอียดการลงทะเบียน นักศึกษาปัจจุบัน (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันที่ 17  ธ.ค. 61 เวลา 11:09
ประกาศ !! ตัดโควต้ากระดาษ ในภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 3  ธ.ค. 61 เวลา 14:16
ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 27  พ.ย. 61 เวลา 11:04
แจ้งกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 20  พ.ย. 61 เวลา 13:59
ประกาศ นักศึกษาสามารถเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่่ 7 ธันวาคม 2561 (ทั้ง ป.โท และ ป.เอก) วันที่ 16  พ.ย. 61 เวลา 17:18
การยื่นสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของภาควิชาการสื่อสรข้อมูลและเครือข่าย วันที่ 15  พ.ย. 61 เวลา 18:17
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7  พ.ย. 61 เวลา 11:29
!!ประกาศ!! เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) วันที่ 26  ต.ค. 61 เวลา 16:30
!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา!! ทางศูนย์ความร่วมมือนานาชาติขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย Rosenheim UAS ประเทศเ วันที่ 24  ต.ค. 61 เวลา 14:26
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบเนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย วันที่ 9  ต.ค. 61 เวลา 14:47
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 2857  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2561 2563
มีนาคม 2562
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok