คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • โครงการ “ไอทีอาสาอนุรักษ์ป่า: ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติในหลวง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย”
 • Admission
 • TCI
 • How to
 • PhD
 • ลดการใช้ถุงพลาสติก
 • รณรงค์แยกขยะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
แจ้ง!! กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (2561) วันที่ 11  ก.ย. 61 เวลา 11:40
ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8  ก.ย. 61 เวลา 09:54
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4  ก.ย. 61 เวลา 17:00
การรับบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2561 วันที่ 27  ส.ค. 61 เวลา 15:02
แจ้งนักศึกษาที่ลงเรียน Graduate English I, Graduate English II ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้มารับใบเสร็จรับเงินได้ที่งานวิชาการชั้น 6 วันที่ 24  ส.ค. 61 เวลา 16:17
ประกาศ การดำเนินการเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกทุกสาขา วันที่ 23  ส.ค. 61 เวลา 14:45
แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English I,II ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 21  ส.ค. 61 เวลา 15:02
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 วันที่ 31  ก.ค. 61 เวลา 14:03
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา Graduate English I, II ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 25  ก.ค. 61 เวลา 16:13
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ภาคเรียนที่ 3/2560 วันที่ 25  ก.ค. 61 เวลา 10:32
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24  ก.ค. 61 เวลา 10:05
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำป วันที่ 14  ก.ค. 61 เวลา 14:17
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 นักศึกษาภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย วันที่ 3  ก.ค. 61 เวลา 17:17
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษา MIS วันที่ 3  ก.ค. 61 เวลา 16:19
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และแขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (ASE) ประจำภาคก วันที่ 3  ก.ค. 61 เวลา 16:01
แจ้ง!!งดให้บริการและติดต่อประสานงาน ตั้งแต่วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561 วันที่ 3  ก.ค. 61 เวลา 15:19
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 25  มิ.ย. 61 เวลา 13:01
แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 วันที่ 20  มิ.ย. 61 เวลา 14:02
แจ้งชำระเงินสำหรับนักศึกษาที่จองที่นั่งเรียน วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Graduate English II ภาคการศึกษาที่ 3/2560 วันที่ 19  มิ.ย. 61 เวลา 15:20
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 19  มิ.ย. 61 เวลา 14:35
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 14  มิ.ย. 61 เวลา 15:53
ขอแจ้ง!! เนื่องจากคณะไปสัมมนาต่างจังหวัด จึงไม่สะดวกในการให้บริการและติดต่อประสานงาน ตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 วันที่ 9  มิ.ย. 61 เวลา 09:39
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 7  มิ.ย. 61 เวลา 14:57
แจ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 28  พ.ค. 61 เวลา 14:37
แจ้ง!! เวลาเปิด-ปิด อาคารนวมินทรราชินี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28  พ.ค. 61 เวลา 14:30
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 17  พ.ค. 61 เวลา 11:10
ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 17  พ.ค. 61 เวลา 10:43
ประกาศ !! ตัดโควต้ากระดาษ ในภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 16  พ.ค. 61 เวลา 16:57
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน) วันที่ 15  พ.ค. 61 เวลา 13:29
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศเนื่องจากมีการบำรุงรักษาระบบสำรองกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. วันที่ 4  พ.ค. 61 เวลา 16:31
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 2826  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2560 2562
กันยายน 2561
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok