คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • ประกาศรายชื่อ I-BIT รอบ 1
 • เปิดรับสมัครนักศึกษา 1/2562 (ช่วงที่ 2)
 • โครงการดูงาน
 • บุคลากร​ดีเด่น
 • พนักงานดีเด่น
 • NCCIT2019-IC2IT2019
 • TCI
 • การปรับปรุงหลักสูตร DN 1/2562
 • How to
 • PhD
 • ลดการใช้ถุงพลาสติก
 • รณรงค์แยกขยะ
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
 • ปริญญาโท (หลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก. และแผน ข.)
 • ปริญญาเอก (หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1)
 • ขั้นตอนดำเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
 • ขั้นตอนดำเนินการเกี่ยวกับสารนิพนธ์
 • การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
 • การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)


 • Department of IT
  Department of ITM
  Department of DN

  2561 2563
  มีนาคม 2562
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
           

  e-Loan
  e-Medicall


  Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
  Faculty of Information Technology
  King Mongkut's University of Technology North Bangkok