คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • โครงการ “ไอทีอาสาอนุรักษ์ป่า: ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติในหลวง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย”
 • Admission
 • TCI
 • How to
 • PhD
 • ลดการใช้ถุงพลาสติก
 • รณรงค์แยกขยะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
 • ปริญญาโท (หลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก. และแผน ข.)
 • ปริญญาเอก (หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1)
 • ขั้นตอนดำเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
 • ขั้นตอนดำเนินการเกี่ยวกับสารนิพนธ์
 • การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
 • การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)


 • Department of IT
  Department of ITM
  Department of DN

  2560 2562
  กันยายน 2561
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
           

  e-Document


  Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
  Faculty of Information Technology
  King Mongkut's University of Technology North Bangkok