คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • King 2018
 • TCI
 • How to
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • ลดการใช้ถุงพลาสติก
 • รณรงค์แยกขยะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1105 รายการ
เพิ่มข้อมูลจองห้องสอบ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
ห้อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
20/7/2561
โครงการเตรียมความพร้อม
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นรศิลป์ ชูชื่น
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
15.00
9/6/2561
โครงการฝึกอบรม “นวัตกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย” รุ่นที่ 9
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายสมพล เพิ่มพัธน์
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
09.00
16.00
1/6/2561
ประชุมประกัน
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นรศิลป์ ชูชื่น
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
15.00
1/6/2561
ประชุม JP Insurance
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องเรียน 3A13 (บางซ่อน 1)
13.00
18.00
22/5/2561
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวอัญชิสา ฉันทาคโม
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
16.00
18.00
24/5/2561
สอบหัวข้อสารนิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวเอมอร คุ้มสุวรรณ
ห้องเรียน 4A02 (บางซ่อน 2)
09.00
12.00
9/5/2561
ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร MIS
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
12.00
11/5/2561
3D printing workshop
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง อ.ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
13.00
21.00
13/5/2561
อบรม SPSS วิชา QA
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
09.00
12.00
15/5/2561
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Surinthip Sakphoowadon
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
12.00
6/5/2561
อบรม SPSS วิชา QA
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
9.00
12.00
1/5/2561
Quantitative Analysis SPSS
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
18.00
21.00
27/4/2561
อบรม SPSS วิชา QA
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ห้องปฏิบัติการ 5A10 (บางเขน 7)
18.00
21.00
27/4/2561
อบรม SPSS วิชา QA
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
13.00
16.00
26/4/2561
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวณลักขณา คิดเหมาะ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
12.00
25/4/2561
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ลัดดานันท์ พลายมาศ
ห้องเรียน 4A07 (บางซ่อน 7)
8.00
12.00
20/4/2561
Visualization workshop
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
13.00
16.00
2/5/2561
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Mr.Dit Suthiwong
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
16.00
13/3/2561
ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
09.00
12.00
8/3/2561
ใช้ห้องสำหรับสอบนักศึกษาปริญญาเอก DITT’60
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ดร.ผุสดี บุญรอด
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
16.00
 
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1105 รายการ  56 หน้า [1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2560 2562
กรกฎาคม 2561
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok