คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • รับสมัคร นศ.1/2561
 • NCCIT and IC2IT 2018
 • TCI
 • แข่งขันทักษาภาษา
 • How to
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • ประหยัดพลังงาน
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1085 รายการ
เพิ่มข้อมูลจองห้องสอบ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
ห้อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
29/9/2549
การพัฒนาระบบเดินเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายอรรถพร เขียนวงษ์
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
13.00
16.00
29/9/2549
การพัฒนาระบบนำเสนอสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวปิยาอร แสงเพ็ชร
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
16.00
18.00
3/10/2549
Trouble Ticket Management System
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายเฉลิมพงษ์ บุนนาค
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
13.30
16.00
3/10/2549
การออกแบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายรักศักดิ์ ศิริภาณุกุล
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
16.00
18.00
3/10/2549
Intelligent System for Diagnosis and Recording
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายธรณินทร์ อินทรจักร
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
9.30
12.00
4/10/2549
Design and Implementation of a Content Management System with Collaborative Feature : A case study at ThaiRoHS.org
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายธวัชชัย จารุเจริญชัย
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
19.00
21.00
30/11/2549
การพัฒนาระบบแจ้งข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ที่รองรับทั้งระบบ Web และ WAP
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายฉลอง อ่อนนวล
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
11.00
12.00
18/12/2549
การจัดการองค์ความรู้โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม(Neural Network) กรณีศึกษาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวเมตตา โกศินานนท์
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
12.00
14.00
25/12/2549
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานพัสดุ ครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต: กรณีศึกษโรงเรียนวัดโพธินิมิตร
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวสาวิตรี ทองประเสริฐ
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
10.00
11.00
25/12/2549
การพัฒนาระบบจัดการฝ่ายบุคคลออนไลน์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง เกษตรา ศิริไชย
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
13.00
14.00
18/12/2549
การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) กรณีศึกษาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง น.ส.เมตตา โกศินานนท์
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
16.00
17.00
25/12/2549
ระบบตรวจจับการบุกรุกเครือข่ายโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม(Neural-Network)
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวณัฏฐกานต์ ก้อนฉิม
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
15.00
16.00
3/1/2550
การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสำหรับศูนย์บริการลูกค้า
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาว ปานทิพย์ ลิมโพธิ์ทอง
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
13.00
14.00
9/1/2550
การพัฒนาระบบจัดการวัตถุองค์ประกอบบนหน้าเว็บเพจ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวพรพิมล จันทร์ตระกูล
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
15:00
16:00
9/1/2550
การพัฒนาระบบจัดการวัตถุองค์ประกอบบนหน้าเว็บเพจ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวพรพิมล จันทร์ตระกูล
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
16.30
17.30
15/1/2550
การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเตอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง จิเรขา ไทยสังคม
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
10.00
11.00
19/1/2550
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับกีฬาจอมบึงมาราธอนและจักรยานเสือภูเขา
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง สุรศักดิ์ สุขมาก
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
9.00
10.00
5/2/2550
ระบบข้อมูลทะเบียนวิจัยทางด้านเกษตรกรรมโดยใช้เทคนิควิธีออบเจครีเลชันแนลแมปปิ้ง
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง เปรมศิริ สุทธิภูมิ
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
11.00
12.00
13/2/2550
ระบบบริหารจัดการงานบุคคลออนไลน์ เฉพาะส่วน E-leave on
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวปริญญาพร แสนกล้า
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
13:00
15:00
5/2/2550
การพัฒนาระบบตรวจสอบการทำงานของเว็บแอพริเคชั่นเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลกรุงธน
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายพุฑฒิ วงศ์สว่าง
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5A04 (บางซื่อ)
9.00
10.00
 
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1085 รายการ  55 หน้า [1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2560 2562
กุมภาพันธ์ 2561
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok