คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • โครงการ “ไอทีอาสาอนุรักษ์ป่า: ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติในหลวง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย”
 • Admission
 • TCI
 • How to
 • PhD
 • ลดการใช้ถุงพลาสติก
 • รณรงค์แยกขยะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1119 รายการ
เพิ่มข้อมูลจองห้องสอบ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
ห้อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
25/9/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบการเบิกสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว มจพ.
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ทณิชนันทน์ บุญสว่าง
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
13.00
16.300
17/9/2561
เสวนาเรื่อง Innovative Thinking
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง กาญจนา วิริยะพันธ์
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
14.00
21.00
15/9/2561
สอบปัญหาพิเศษ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
09.00
16.00
12/9/2561
ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
09.00
12.00
21/9/2561
ขอให้ห้อง LAB
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
18.00
21.00
6/9/2561
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นรศิลป์ ชูชื่น
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
08.00
17.00
5/9/2561
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นรศิลป์ ชูชื่น
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
08.00
17.00
14/9/2561
Hadoop
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Patipat Pookdam
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
9.00
16.00
12/9/2561
Hadoop
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Patipat Pookdam
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
9.00
16.00
11/9/2561
Hadoop
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Patipat Pookdam
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
9.00
16.00
22/8/2561
สำนักวิจัยและวิทยาศาสตร์ มาประชาสัมพันธ์โครงการทุนบูรณาการวิจัยให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง พรพิมล ฝ้ายเทศ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
14.30
30/8/2561
รศ.ดร.อนิราช มิ่งขวัญ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี ขอใช้ห้องประชุม
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง พรพิมล ฝ้ายเทศ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
16.30
16/8/2561
ระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลฯ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ทณิชนันทน์ บุญสว่าง
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
13.30
15.30
12/9/2561
สอบป้องกัน
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
17.00
20.00
20/7/2561
โครงการเตรียมความพร้อม
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นรศิลป์ ชูชื่น
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
15.00
9/6/2561
โครงการฝึกอบรม “นวัตกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย” รุ่นที่ 9
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายสมพล เพิ่มพัธน์
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
09.00
16.00
1/6/2561
ประชุมประกัน
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นรศิลป์ ชูชื่น
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
15.00
1/6/2561
ประชุม JP Insurance
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องเรียน 3A13 (บางซ่อน 1)
13.00
18.00
22/5/2561
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวอัญชิสา ฉันทาคโม
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
16.00
18.00
24/5/2561
สอบหัวข้อสารนิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวเอมอร คุ้มสุวรรณ
ห้องเรียน 4A02 (บางซ่อน 2)
09.00
12.00
 
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1119 รายการ  56 หน้า [1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2560 2562
กันยายน 2561
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok