คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1191 รายการ
เพิ่มข้อมูลจองห้องสอบ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
ห้อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
12/3/2564
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายเธียรวิชญ์ พิชญวิวัฒน์
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.00
12.00
18/12/2563
ประชุมเครือข่ายเตรียมงานประชุมวิชาการ NCCIT2021&IC2IT2021
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง พรพิมล ฝ้ายเทศ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
08.30
13.00
10/11/2563
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวสวิตา อยู่สุขขี
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
16.00
27/11/2563
อบรม Comtia Sec+
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Kiattisak Yochanang
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
8.30
16.30
26/11/2563
อบรม Comtia Sec+
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Kiattisak Yochanang
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
8.30
16.30
25/11/2563
อบรม Comtia Sec+
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Kiattisak Yochanang
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
8.30
16.30
24/11/2563
อบรม Comtia Sec+
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Kiattisak Yochanang
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
8.30
16.30
23/11/2563
อบรม Comtia Sec+
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Kiattisak Yochanang
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
8.30
16.30
26/10/2563
สอบหัวข้อ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Pheerathron Phitakkiattiyos
ห้องเรียน 4A06 (บางซ่อน 6)
13.00
15.00
14/11/2563
สอบภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง กัลยานี กวีศิลป์สกุล
ห้องเรียน 4A07 (บางซ่อน 7)
13.00
16.00
15/11/2563
โครงการสัมมนาด้าน MIS
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง สุรัตนา นิลพันธุ์
ห้องเรียน 4A05 (บางซ่อน 5)
8.30
16.00
15/11/2563
โครงการสัมมนาด้าน MIS
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง สุรัตนา นิลพันธุ์
ห้องเรียน 4A04 (บางซ่อน 4)
8.30
16.00
22/10/2563
Math for Digital 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
13.00
16.00
8/10/2563
Math for Digital 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
13.00
16.00
16/9/2563
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายจักรพงศ์ พลพงศ์
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
15.00
17.00
22/7/2563
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
16.00
18.00
16/7/2563
MOU กับบริษัท TBN
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
8.00
10.00
13/7/2563
Mendix Orientaion
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
13.00
16.00
15/3/2563
อบรม Blockchain
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง สมพล เพิ่มพัธน์
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
08.30
16.30
14/3/2563
อบรม Blockchain
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง สมพล เพิ่มพัธน์
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
08.30
16.30
 
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1191 รายการ  60 หน้า [1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
มีนาคม 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok