คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 • Agile for Software Development
 • NCCIT-IC2IT2017
 • รับสมัคร
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • 3rd joint seminar on computational intelligence
 • ครบรอบ 20 ปีคณะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1032 รายการ
เพิ่มข้อมูลจองห้องสอบ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
ห้อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
31/5/2560
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายภาคภูมิ มุกดาสนิท
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.00
12.00
30/5/2560
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวนฤมล ชูเมือง
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.00
16.00
19/5/2560
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง สุรีวรรณ แจ้งจิตร
ห้องเรียน 3A13 (บางซ่อน 1)
9.00
16.00
18/5/2560
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาววันเพ็ญ วิโรจน์เจริญวงศ์
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.30
12.00
4/5/2560
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ร.อ.ธิติสรรค์ ฉันทาคโม
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
16.00
28/4/2560
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายดิษฐ์ สุทธิวงศ์
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
14.00
16.00
24/4/2560
ประชุมคณะกรรมกิจการนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นรศิลป์ ชูชื่น
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
12.00
23/4/2560
โครงการอบรม "Oracle Database 12c: SQL Fundamental"
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
08.30
16.30
22/4/2560
โครงการอบรม "Oracle Database 12c: SQL Fundamental"
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
08.30
16.30
21/4/2560
โครงการบรรยาย เรื่อง “Blockchain Technology and Application”
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง น.ส. ปัณฑิตา หลากสุขถม
ห้องเรียน 4A07 (บางซ่อน 7)
12.30
16.30
21/4/2560
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวพาฟัน ดวงไพศาล
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
12.00
19/4/2560
ประชุมคณะกรรมกิจการนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นรศิลป์ ชูชื่น
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
12.00
5/4/2560
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายวัชรินทร์ วรินทักษะ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
12.00
31/3/2560
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นรศิลป์ ชูชื่น
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.00
11.00
20/3/2560
สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Miss.Surinthip Sakphoowadon
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
14.00
16.00
17/3/2560
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Miss.Suwimon Vongsingthong
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.30
12.00
8/3/2560
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายภาคภูมิ มุกดาสนิท
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
13.00
3/3/2560
สอนรายวิชา 070315103 ระบบฐานข้อมูลสำหรับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ดร.ผุสดี บุญรอด
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
11.00
16.00
2/3/2560
สอนรายวิชา 070115803 Information Modeling and Database System
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ดร.ผุสดี บุญรอด
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
17.00
21.30
28/2/2560
สอนรายวิชา 070315103 ระบบฐานข้อมูลสำหรับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ดร.ผุสดี บุญรอด
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
12.00
21.30
 
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1032 รายการ  52 หน้า [1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2559 2561
เมษายน 2560
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok