คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • NCCIT and IC2IT 2018
 • โครงการศึกษาดูงานด้าน IT
 • How to
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • AIS Research Division
 • MIS Party
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1066 รายการ
เพิ่มข้อมูลจองห้องสอบ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
ห้อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
6/12/2560
สอบป้อง
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง จิตตภู
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
12.00
1/12/2560
การประชุมร่วมกับอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
12.00
20/11/2560
ใช้นำเสนอรายวิชา 070115809 Knowledge-Based Systems
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ดร.ผุสดี บุญรอด
ห้องปฏิบัติการ 5A10 (บางเขน 7)
18.00
21.15
20/11/2560
ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
12.00
12/11/2560
ใช้สอนปฏิบัติรายวิชา 070115831 Knowledge Transfer in Software Development
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ดร.ผุสดี บุญรอด
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
09.00
12.30
6/11/2560
ใช้สอนปฏิบัติรายวิชา 070115809 Knowledge-Based Systems
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ดร.ผุสดี บุญรอด
ห้องปฏิบัติการ 5A10 (บางเขน 7)
18.00
21.15
11/10/2560
ประชุมคณะกรรมสโมสร นศ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นรศิลป์ ชูชื่น
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
17.00
18.00
4/10/2560
การจัดทำแผนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ชนัดดา หาญชนะ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
8.30
16.00
28/9/2560
การใช้นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคประเทศไทย 4.0
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.00
11.00
23/9/2560
สอบบทความวิจ้ยนักศึกษา mis รอบค่ำ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องปฏิบัติการ 5A10 (บางเขน 7)
10.00
16.30
23/9/2560
สอบบทความวิจ้ยนักศึกษา mis รอบเสาร์-อาทิตย์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
09.00
16.30
22/9/2560
ประชุมคณะกรรมกิจการนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นรศิลป์ ชูชื่น
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
12.00
20/9/2560
นายณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี
ห้องเรียน 4A05 (บางซ่อน 5)
9.00
12.00
20/9/2560
สอบป้องกัน
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายก่อเกียรติ แก้วกิ่ง
ห้องเรียน 4A05 (บางซ่อน 5)
13.00
16.00
1/9/2560
ตรวจรับคอมพิวเตอร์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Patipat Pookdam
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.00
20.00
31/8/2560
ตรวจรับคอมพิวเตอร์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Patipat Pookdam
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.00
20.00
30/8/2560
ตรวจรับคอมพิวเตอร์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Patipat Pookdam
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.00
20.00
16/8/2560
บุคลากรของกองแผนงานเข้าพบผู้บริหารของคณะ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ชนัดดา หาญชนะ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
09.30
12.00
8/8/2560
เปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 48 ชุด
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง กนกจันทร์ สุขมะโน
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
10.00
11.00
29/7/2560
อบรม Comptia Security+
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ห้องปฏิบัติการ 5A10 (บางเขน 7)
08.00
16.00
 
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1066 รายการ  54 หน้า [1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2559 2561
พฤศจิกายน 2560
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok