คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • อ.ตั้น
 • อ.พีช
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • love & care
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1176 รายการ
เพิ่มข้อมูลจองห้องสอบ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
ห้อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
22/7/2563
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
16.00
18.00
16/7/2563
MOU กับบริษัท TBN
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
8.00
10.00
13/7/2563
Mendix Orientaion
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
13.00
16.00
15/3/2563
อบรม Blockchain
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง สมพล เพิ่มพัธน์
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
08.30
16.30
14/3/2563
อบรม Blockchain
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง สมพล เพิ่มพัธน์
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
08.30
16.30
20/12/2562
ประชุมคะณกรรมการเครือข่ายงานประชุมวิชาการ NCCIT2020&IC2IT2020
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง พรพิมล ฝ้ายเทศ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
08.30
13.00
29/11/2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ CompTIA Cloud Essentials+
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายสมพล เพิ่มพัธน์
ห้องปฏิบัติการ 5A10 (บางเขน 7)
08.30
16.30
28/11/2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ CompTIA Cloud Essentials+
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายสมพล เพิ่มพัธน์
ห้องปฏิบัติการ 5A10 (บางเขน 7)
08.30
16.30
18/10/2562
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายเด่นเดช สวรรคทัต
ห้องเรียน 4A03 (บางซ่อน 3)
13.00
16.00
13/9/2562
Math for Digital 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
9.00
12.00
6/9/2562
Math for Digital 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
9.00
12.00
7/8/2562
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง น.ส.วนิดา แซ่ตั้ง
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
16.00
2/8/2562
การบริหารกองทุนระดับโลก
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องเรียน 3A13 (บางซ่อน 1)
13.00
16.00
28/6/2562
แนะนำแพลตฟอร์มการบริหารสินทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin-Tech)
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องเรียน 3A13 (บางซ่อน 1)
9.00
12.00
26/9/2562
Math for Digital 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
9.00
12.00
19/9/2562
Math for Digital 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
9.00
12.00
12/9/2562
Math for Digital 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
9.00
12.00
5/9/2562
Math for Digital 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
9.00
12.00
29/8/2562
Math for Digital 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
9.00
12.00
22/8/2562
Math for Digital 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
9.00
12.00
 
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1176 รายการ  59 หน้า [1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
สิงหาคม 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31          

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok