คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
โครงการทบทวนและจัดทำแผน คณะ IT ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และกีฬาสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน และ การเรียนรู้มารยาทแบบสากล
งานทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 ปี 2017 NCCIT & IC2IT 2017
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ Learning about Thai Culture
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2559
Binational Doctorate: Ph.D. in Information & Computer Science วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
อบรม RapidMiner Studio 7.3 for Data Mining & Data Science วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2560
พิธีบําเพ็ญ พระราชกุศล สตมวาร (100 วัน) วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok