คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
โครงการ DAAD Project Dissemination Workshop เมื่อ 14 ธันวาคม 2559
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Word อย่างมืออาชีพ เมื่อ 20 ธันวาคม 2559
สวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณบดีและผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ณ สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
การประชุมเรื่อง "การประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ประจำปี พ.ศ.2560"
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บุคลากรคณะไอทีร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ร๔ และถวายความอาลัย ร๙ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
โครงการ IT อาสาร่วมใจปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 16 ตุลาคม 2559
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 กันยายน 2559
งาน Cisco Thailand NetRiders 2016 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี และ ชั้น 4-5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่15 กันยายน 59
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับบริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด ณ วันที่ 12 กันยายน 2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “A Tool Development for Ontology-Based Applications” ณ วันที่ 3 กันยายน 2559
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2559 ณ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559
โครงการอบรม SAP MM Module วันที่ 20-21 และ 27-28 สิงหาคม 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
สัปดาห์ ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” 11 สิงหาคม 2559
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และกีฬาสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
งานทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสที่ 28 กรกฏาคม 2559
โครงการ PhD Student and Supervisor Workshop
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (NCCIT & IC2IT 2016)
Prof. Dr.-Ing. habil. Djamshid Tavangarian
Professor Dr. Armin R. Mikler Department of Computer Science in Engineering Center for Computational Epidemiology and Response Analysis University of North Texas
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ : 9 มิ.ย. 59
KANCHANABURI Trip For Cambodia Group : 22 May 2016
พิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ณ ลานอเนกประสงค์ เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559
Welcome Cambodian : 16 May 2016
โครงการดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูถัมภ์ 26 April 2016
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์คณะประจำปี 2559 อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณบดี ในวันที่ 8 เมษายน 2559
โครงการ "ยุคใหม่ของการศึกษาด้านไอทีและความสำคัญของทักษะ เพื่อสอบประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ" ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ. เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 59
โครงการอมรมพัฒนาจิต ครั้งที่ 1 โดย อาจารย์ อนุรักษณ์ เม่นหรุ่ม
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2559
งานวันนักประดิษฐ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
The Concepts of Petri Nets and Partial Order Behavior 28 January 2016
Prof.Dr.J?rg Desel Dean of Faculty of Mathematics and Computer Science, Fern University in Hagen, Germany เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 January 2016
โครงการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี วันที่ 20 มกราคม 2559
โครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 16 มกราคม 2559
Universiti teknologi malaysia (UTM) เยี่ยมชมคณะ 14 january 2016
งานเลี้ยงปีใหม่ 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2559 มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok