คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
สวัสดีปีใหม่ 2559 ท่านอธิการบดี มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Ayutthaya Trip for Cambodia Group
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2558
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Importance of using IT for education By Nevena Milivojevic (นักศึกษาโครงการไอเอสเต้ จากประเทศ Serbia)
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ
การประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี พ.ศ.2558
Cambodia to Faculty of Information for Network Security Workshop เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
IT Congratulation 2557 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SAP Smart Forms Workshop รุ่นที่ 1
โครงการไอทีอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลนไทย
พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ประจำปี 2558
MOU SEJONG UNIVERSITY จากประเทศเกาหลีใต้ มาเยี่ยมชมคณะ IT
งานพบปะสังสรรค์ชาวไอที มจพ. (IT Party 2015)
การแข่งขันฟุตซอลพี่น้องชาว ไอที มจพ. ครั้งที่ 1
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเอเอสพี (ASP)
งานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT & IC2IT 2015)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและกีฬาสานสัมพันธ์
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
งานสัปดาห์ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ "ลูก" ถึง "แม่" 12 สิงหา เฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการรักษาความสะอาดภายในองค์กร (Big Cleaning Day) ประจำปี 2558
โครงการสัมมนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 ณ โอเรียนทัล บีช เพิร์ล รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2558
ผู้เข้ารับทุนชาวพม่าภายใต้โครงการ GTHS แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาเขตเสรษฐกิจพิเศษทวาย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศุ
งานทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558ุ
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อผู้สูงอายุ
โครงการบริการวิชาการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหัวข้อสัมมนา เรื่องการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศในองค์กร
ต้อนรับ Prof.Dr.Mathias Lindemanm from Hochschule Bremerhavan,Germany
โครงการประกวดและจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของนักศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง ทำอย่างไรถึงจะได้ทุนวิจัยภายนอกและจะบริหารโครงการวิจัยอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
โครงการการประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ประจำปี 2558
โครงการบรรยายและฝึกอบรม เรื่อง การใช้ระเบียบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2558
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดินทางมาตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์สอบเพื่อรับรองสมรรถนะ วิชาชีพ ด้าน ICT ต่อไป เริ่มใช้ในปี 58 นี้
พิธีวางพวงมาลานรูปปั้น ทวาปูชนียาจาร์ และ งาน 56 ปี งานรวมน้ำใจชาวมจพ. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ต้อนรับ Professor Dr.Nicolai Petkov ศาสตราจารย์จาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ ในวันที่ 6 มกราคม 2558

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok