คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
กิจกรรมทำบุญและเลี้ยงปีใหม่ 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557
โครงการเชิงปฏิบัติการ SAP (MM Module) workshop จัดโดย ภาควิชาการจัดการเทคดนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ที่ 22-23 และ 29-30 พฤศจิกายน 2557
โครงการสัมมนาทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หัวข้อเรื่อง “introduction to data mining and bjg data analytics” โดย ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 20 ธันวาคม 2557
กิจกรรมทำบุญและถวายพระพร ในวันพ่อแห่งชาติ 2558 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 พ.ย.57
โครงการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 25 พฤศจิกายน2557
ประดู่แดงเกมส์ 57 17 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการ “ไอทีอาสาอนุรักษ์ป่า” วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน2557 ณ บริเวณพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเขาหมาจอ และเกาะแสมสาร
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และการบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมประดู่แดง ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานลอยกระทง ประจำปี 2557 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน2557
IT Congratulations คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 วันอังคาร ที่ 4 พฤศจิกายน2557
โครงการอบรมพัฒนาจิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ วัดป่าเชิงเลน วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557
กฐินสามัคคี ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ วัดมัชฌันติการาม วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พานักศึกษาดูงานที่ Nectec ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2557
ผู้เข้าอบรมชาวพม่าภายใต้โครงการพัฒนา Technological University of Dawei และ Technological High School of Dawei มาเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนให้การต้อนรับ
อบรมหลักสูตร Microsofe Technology Associate ในวันศุกร์ที่ 24-26 ตุลาคม 2557
พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
การจัดทำแผนกลยุทธ์และการปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 12-13 ตุลาคม 2557
การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 9-10 ตุลาคม 2557
ท่าน ลีตู้ บัวขาว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พานักศึกษา ดูงานที่ บริษัท Index Creative village วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557
งานไหว้ครูประจำปี 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557
โครงการแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพุธ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557
การประเมินคุณภาพการศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 30-31กรกฎาคม พ.ศ.2557
กิจกรรมกีฬาสารสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557
กิจกรรมปฐมนิเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557
กิจกรรมทำบุณครบรอบ 18ปีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557
มหกรรม"วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่1" วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมแสดงความยินดีกับ รองศาตราจารย์.ดร. พยุง มีสัจ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายหนึ่ง ประถมาภรณ์มงกุฎไทย วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
โครงการฝึกอบรมเรื่องเทคโนโลยีเว็บไซต์ความหมาย (Semantic Web Technology ) วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 8.0-16.30 น. ณ ห้อง 5A09 ชั้น5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อากาคารนวมินทรราชินี
ประมวลภาพกิจกรรม งาน NCCIT & IC2IT 2014 ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
กิจกรรมการวางแผนกลยุทธด้านระบบสารสนเทศในองค์กร วันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค. 2557
กิจกรรม I3Day 2014 วันเสาร์ที่ 22 มี.ค. 2557
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ อย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย โดยดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 2557
งานครบรอบ 55 ปี มจพ. วันพุธที่ 19 ก.พ. 2557
โครงการจัดทำระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) และ High Performance Computing (HPC) วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามทบทวนแผนปฏิบัติการ แผนรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2557

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok