คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
งานแข่งขันกีฬาบุคลากร มจพ. "ประดู่แดงเกมส์ 55" วันที่ 27 ธันวาคม 2555
โครงการ Research Brainstorming Workshop ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ วันที่ 17 ธันวาคม 2555
บรรยายพิเศษ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
พิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณ 5 ธันวา มหาราช
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมคณะ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
คณาจารย์จากโรงเรียนจิตรลดาเยี่ยมชมคณะ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ ABAP Workbench Foundations Workshop รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-28 ตุลาคม 2555
อบรมสัมมนา เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศในองค์กร วันที่ 27 ตุลาคม 2555
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 ตุลาคม 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ Scrum Software ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2555
อบรมการใช้เว็บไซต์ AEC ให้กับผู้บริหารและนักข่าวของสำนักข่าว AEC News วันที่ 11 ตุลาคม 2555
Thai-German Conference on Dual Education & Dual Studies วันที่ 2 ตุลาคม 2555
โครงการ IT ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ และอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 13 ตุลาคม 2555
IT Contratulations 2012 วันที่ 26 กันยายน 2555
โครงการอบรมพัฒนาจิต ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 วันที่ 26 สิงหาคม 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในวันที่ 10, 14, 16, 20, 21 และ 23 สิงหาคม 2555
อบรม CHE-QA วันที่ 6 กรกฏาคม 2555
Thank You Teacher วันที่ 23 มิถุนายน 2555
พิธีไหว้ครู วันที่ 21 มิถุนายน 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 5 มิถุนายน 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced ABAP Workbench Foundations Workshop รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22, 28-29 เมษายน และ 12-13 พฤษภาคม 2555
งานประชุมวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2555
ทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด วันที่ 3 พฤษภาคม 2555
ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 11-12 เมษายน 2555
บรรยายพิเศษหัวข้อ Cloud Computing โดย IBM วันที่ 27 มีนาคม 2555
งานประกาศผลการประกวดการจัดการองค์ความรู้ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนประจำปี 2555 วันที่ 28-29 มกราคม 2555
โครงการพัฒนาจิต วันที่ 21 มกราคม 2555

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok