คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
เลี้ยงปีใหม่ให้กับนักศึกษาต่างชาติในคณะ วันที่ 26 ธันวาคม 54
สานสัมพันธ์ MIS วันที่ 24 ธันวาคม 54
สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 วันที่ 14 ธค. 54
พิธีถวายสัตย์คำปฏิญาณตนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 2 ธค. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา MIS วันที่ 1 ธค. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษา MIS วันที่ 19 ตค. 54
พิธีวางพานพุ่มสักการะ รัชกาลที่ 4 วันที่ 18 ตค. 54
อบรมเชิงปฏิบัติการ Abap วันที่ 9, 16-17, 23-24 ตค. 54
อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม lisrel วันที่ 10-14 ตค. 54
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าเยี่ยมชมคณะ วันที่ 7 กย. 54
โครงการต้อนรับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม
คณะนักเรียน อาจารย์จากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มาดูงานที่คณะ วันที่ 19 สค. 54
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพคณะ วันที่ 27-28 กค. 54
คณาจารย์จากวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเข้าเยี่ยมชมคณะ วันที่ 25 กค. 54
บรรยายหัวข้อ การหาหัวข้อวิจัย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 วันที่ 24 มิย. 54
Big Cleanning Day 21 มิย. 54
สานสัมพันธ์คณะ IT 12 มิย. 54
IBM Academic Initiatives and DeveloperWorks Presentation
อบรมการเขียนโปรแกรม JAVA ระหว่างวันที่ 20-22 และ 27-29 พค. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 26 พค. 54
อบรมการเข้ารหัสข้อมูล วันที่ 21 พค. 54
ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา DN วันที่ 19 พค. 54
The 7th National Conference on Computing and Information Technology วันที่ 12 พค. 54
The 7th National Conference on Computing and Information Technology วันที่ 11 พค. 54
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22-28 เม.ย. 54
อบรมจริยธรรมให้บุคลากรภายในคณะ วันที่ 26 เมย. 54
งานประเพณีสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย วันที่ 12 เมย. 54
ม.นราธิวาสราชนครินทร์เยี่ยมชมคณะ วันที่ 11 เมย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 30 มีค. 54
อบรมเชิงปฏิบัติการ Abap วันที่ 12-26 มีค. 54
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีเข้าเยี่ยมชมคณะ วันที่ 21 มีค. 54
มหาวิทยาลัยทักษินเข้าเยี่ยมชมคณะ วันที่ 17 มีค. 54
พิธีวางพวงมาลา รูปปั้น ทวาปูชนีย์อาจารย์ วันที่ 17 กพ. 54
โครงการอบรมพัฒนาจิต ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ วันที่ 9 กพ. 54
โครงการศึกษา ดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(Nectec) วันที่ 8 กพ. 54
โครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการ Principle of Scientific Work วันที่ 7 กพ. 54
สัมมนาประจำปี และศึกษาดูงานการศึกษา วิจัย และวัฒนธรรม ณ ประเทศลาวและเวียดนาม วันที่ 15-20 มค. 54
งานปีใหม่คณะ วันที่ 28 ธค. 53

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok