คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักงานอธิการบดี (สนอ) 23 ธันวาคม 2553
ผู้บริหารของ Shanghai Second Polytechnic University จากเมืองเชียงไฮ้ มาเยี่ยมคณะฯ 21 ธันวาคม 2553
Associate Prof. Dr.Paul Maj จาก Edith Cowan University (ECU) เดินทางมาเยี่ยมคณะฯ 8 ธันวาคม 2553
สัมมนาเรื่อง Past, Current, and Future Collaboration Projects 3 ธันวาคม 2553
พิธีถวายสัตย์คำปฏิญาณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 3 ธันวาคม 2553
งานสานสัมพันธ์ MIS วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
งานลอยกระทงประจำปี 2553 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
งานทอดกฐินมหาวิทยาลัย ณ วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
งาน Congratulations ประจำปี 2553 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
ปัจฉิมนิเทศน์ของภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM) ประจำปี 2553 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2553
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 26 ตุลาคม 2553
งานปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 19 ตุลาคม 2553
โครงการฝึกอบรมการใช้กล้องSLR และ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพกับมืออาชีพ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ตุลาคม 2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Mining with WEKA วันที่ 28-29 สิงหาคม 2553
พิธีวางพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4 วันที่ 19 สิงหาคม 2553
ทำบุญบริจาคสิ่งของบ้านเด็กอ่อนพญาไท วันที่ 9 สิงหาคม 2553
ทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 9 สิงหาคม 2553
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจประเมินคณะ ระหว่างวันที่ 29-30กรกฏาคม 2553
ม.ราชภัฎสกลนครเยี่ยมชมคณะ วันที่ 14 กรกฏาคม 2553
งานสานสัมพันธ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2553
งานไหว้ครู วันที่ 17 มิถุนายน 2553
งาน nccit 2010 ครั้งที่ 6 วันที่ 5 มิถุนายน 2553
งาน nccit 2010 ครั้งที่ 6 วันที่ 4 มิถุนายน 2553
งาน nccit 2010 ครั้งที่ 6 วันที่ 3 มิถุนายน 2553

โครงการบรรยาย เรื่องแนะแนวอาจารย์ประจำเพื่อส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วันที่ 26 พฤษภาคม 2553

เลี้ยงส่งนักศึกษาอินเตอร์ วันที่ 30 เมษายน 2553
งานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 9 เมษายน 2553
งานปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2553
งาน KM Party ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2553
งานวันรวมน้ำใจ มจพ. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
สัมนาเรื่อง การบริหารจัดความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 22-27 มกราคม 53
งานปีใหม่คณะ วันที่ 28 ธค. 52

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok