คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
งานปีใหม่คณะ วันที่ 28 ธค. 52
งานทำบุญขึ้นปีใหม่ สนอ. วันที่ 25 ธค. 52
อบรมการใช้งานเว็บไซต์ ค.ต.ป. ระหว่างวันที่ 22-23 ธค. 52
พิธีถวายสัตย์เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 3 ธค. 52
กีฬาประดู่แดง วันที่ 18 พย. 52
อบรมโปรแกรม php เบื้องต้นรุ่นที่ 1 วันที่ 14,21,28 พย.และ 12 ธค. 52
มหาวิทยาลัยราชภัฐมหาสารคามเยี่ยมชมคณะ วันที่ 12 พย. 52
งานรับปริญญา วันที่ 3 พย. 52
งานลอยกระทง วันที่ 2 พย. 52
งานสัมมนา เรื่อง การจัดการระบบสารอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จ.แพร่ วันที่ 23 ตค. 52
งานกฐินวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ณ จังหวัดลำปาง วันที่ 25 ตค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษา MIS วันที่ 22 ตค. 52
งานกีฬา มอดินแดงเกมส์ วันที่ 21 ตค. 52
พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่4 วันที่ 19 ตค. 52
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา MIS วันที่ 16 ตค. 52
อบรม MATLAB ระหว่างวันที่ 5-9 ตค. 52
อบรมหลักการเขียนหนังสือราชการ วันที่ 25 กย. 52
สัมมนาปรับปรุงแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 16 กย. 52
9 ในดวงใจ 9 กย. 52
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ. ระหว่างวันที่ 7-10 กย. 52
คณะวิศวรรมศาสตร์เยี่ยมชมคณะ 4 กย. 52
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมคณะ 3 กย. 52
อบรม che QA 1 กย. 52
KM Party @ IT 21 สค. 52
อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 18 สค. 52
Workshop on Parallel 8 สค. 52
ปลูกป่าวันแม่ ณ มจพ.ปราจีนบุรี
วันแม่ 12 สค. 52
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจประเมินคณะ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2552
อบรม ABAP 11 กค. 52
Dr.Jim Cross จากมหาวิทยาัลัย Edith Cowan ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมคณะ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
กีฬาสานสัมพันธ์ 27 มิ.ย.52
พิธีไหว้ครู 18 มิย. 52
โครงการสานสัมพันธ์ IT52 7 มิย. 52
เปิดร้าน USB 1 มิย. 52
เลี้ยงส่ง Prof.Reuven 5 มิย. 52
President Burns Hagis, Ms Ann Hagis และ Dr.Stephen Miller จาก OSU, USA เยี่ยมชมคณะ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552
เลี้ยงส่งนักศึกษาอินเตอร์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT 2009) วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2552
ABAP Workbench Foundations Workshop I
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
งานสงกรานต์ของ มจพ. - รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552
งานสงกรานต์ของ มจพ. - ส่วนของการก่อเจดีย์ทราย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
งานสงกรานต์ของคณะ ฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
งานทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552
ผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิเยี่ยมชมคณะ ฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552
โครงการ "การเสาะแสวงหา สกัดขุมความรู้เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด" เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552
Professor จาก Fern University ประเทศเยอรมัน เยี่ยมชมคณะ ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
วันรวมน้ำใจชาว มจพ. : ฉลองครบรอบ 50 ปี มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
Prof.Dr. Wolfram Hardt จาก Technische Unversity Chemnitz เยี่ยมชมคณะ ฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
สัมมนาการปรับปรุงแผนปี พ.ศ. 2552 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2552
งานปีใหม่ 2552

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok