คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
คณะจาก Oklahoma State University เยี่ยมชมคณะ, สถาบัน และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 50 ถึง 7 ม.ค. 51
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ หอประชุมประดู่แดงในวันที่ 3 ธันวาคม 2550
Professor จากมหาวิทยาลัย INPG ประเทศฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชมคณะ
Mr.Brett Wood และ Mr.Jose' Sagarnaga จาก Oklahoma State University เข้าเยี่ยมชมคณะ
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2550 ณ วัดวังหิน ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2550
คณะฯจัดสัมมนาเรื่อง"การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ.2550" ที่โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2550 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2550
พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการสัมนางานบริการสารสนเทศนักศึกษา 18 ก.ย. 2550
กิจกรรมจัดบอร์ดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการอบรมการใช้งาน SAP เบื้องต้น รุ่นที่ 1 วันที่ 28 ก.ค. และ 4 ส.ค. 2550
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พม่าหลักสูตร Information Technology Management ระหว่างวันที่ 16-27 ก.ค. 2550
ทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2550
การแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ นายพิสิฐ ทองล้วน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรในโครงการประกาศคุณงามความดี
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2550 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการอบรมเว็บแอพพลิเคชันขั้นพื้นฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมคณะ
งานสามสัมพันธ์ IT'50
อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Macromedia Dreamweaver
The 3rd National Conference on Computing and Information Technology
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2550 (รอบสอง)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน รอบปีการศึกษา 2548 เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินหน่วยงานระดับคณะ
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เข้าศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชมคณะในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2549
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Developing Web Applications"
ประเพณีสงกรานต์ สจพ. 50
นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตร M.S.IT เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP.
คณะอาคันตุกะจาก Pukyung National University (PKNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมคณะ
Big Cleaning Day 29 Mar 07
อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยี่ยมชมคณะ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2550
คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กีฬาสานสัมพันธ์ IT ต่อต้านยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ MASTERING NETWORKS AN INTERNET LAB รุ่น 4
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอกลาโฮม่า (OSU) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทิดไท้องค์ราชันนิทรรศ"
การเสวนาเรื่อง "ความพร้อมของสถาบัน ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ MASTERING NETWORKS AN INTERNET LAB รุ่น 3

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok