คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
Ministry of Health Royal Government of Bhutan
Big Cleaning Day 2006
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 2550 สานสัมพันธ์ 6 หน่วยงาน
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 6 หน่วยงานครั้งที่ 1
สัมมนาประจำปี " เรื่องการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะ"
Pukyong National University from Korea
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ MASTERING NETWORKS AN INTERNET LAB รุ่น 2
IT Music Award 2006
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ MASTERING NETWORKS AN INTERNET LAB รุ่น 1
กีฬาบุคลากรประดู่แดง ประจำปี 2549
โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการเขียนโฮมเพจเบื้องต้นให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเขตภาคเหนือ
งานลอยกระทงประดู่แดง สจพ. 49
งานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2548
Congratulations 2006
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2549
พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2549 ณ วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี
โครงการการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยซอฟท์แวร์ INFOMA
ผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะ
อาจารย์และเหล่านักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมงานที่ กทช.
Mini-Conference in Information Technology
คณะผู้ประเมินจาก สมศ.เยี่ยมและประเมินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2549
คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง "IAESTE Introduction And Mentoring For Asian Coumtries" เข้าเยี่ยมชมคณะ
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยบูรณากร รุ่นที่ 1-6
อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่จากลาว
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะอาจารย์จากโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตรวจเยี่ยมชมคณะฯ
พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2549
ประกันคุณภาพการศึกษาตรวจเยี่ยมชมคณะฯ
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2549
การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2
ารอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
บรรยายพิเศษแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมคณะ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือเยี่ยมชมคณะ
ประชุมคณะกรรมการ NCCIT'06

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok