คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
การสัมนาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2548
Congratulation 2005
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าพบผู้บริหารของคณะฯ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเยี่ยมชมคณะ
คณะผู้บริหารจากประเทศมองโกเลีย Mongolian University of Science and Technology (MUST) เยี่ยมชมคณะ
สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมชมสถาบัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2548
การบรรยายวิชาการด้านเทคโนโลยี เรื่อง Artificial Intelligence, Neural Network and Fuzzy Logic Research for IT Community
พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัว
คณะนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเยี่ยมชมคณะ
คณะไปดูงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
บรรยากาศงาน University Fair 2005
Big Cleaning Day 2005
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมชมคณะ
นักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เยี่ยมชมคณะ
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสปป.ลาว
IT Bowling เฉลิมพระเกียรติราชินี ครั้งที่ 1
การบรรยายพิเศษเรื่อง Security on the Internet Next Generation (IPv6/IPSec)
งานทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2548
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2548
การประชุมทางวิชาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1
คณะจากศูนย์การเรียนอุดรธานีเยี่ยมชมคณะ
คณะจากศูนย์การเรียนระยองเยี่ยมชมคณะ

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok