• รับสมัคร นศ.1/2561
 • NCCIT and IC2IT 2018
 • ประกวด Logo
 • TCI
 • แข่งขันทักษาภาษา
 • How to
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • ประหยัดพลังงาน
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฎ์
รศ.ดร.พยุง มีสัจ
ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
อ.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล

 


วันที่ 23  พ.ย. 59 เวลา 10:25
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา MIS ต่อไปนี้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2559
วันที่ 9  มี.ค. 59 เวลา 18:42
  ป.โท สาขา MIS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559 แล้ว
วันที่ 28  ต.ค. 56 เวลา 16:56
  (ฉบับแก้ไข)!!!เปิดระบบจองที่นั่งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เฉพาะ ป.โท Graduate English I,II เปิดจองแล้ววว !!!
วันที่ 23  ส.ค. 56 เวลา 14:08
  แจ้ง งดการเรียนการสอนวิชา 761808 Practicum in Management Information Systems ตอนเรียนที่ 2
วันที่ 10  มิ.ย. 56 เวลา 18:24
  แจ้งนักศึกษาใหม่ MMIST รหัส 56 ให้เช็ครหัสวิชาปรับพื้นก่อนลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีกครั้ง
more...

วันที่ 10  ม.ค. 61 เวลา 11:56
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
วันที่ 22  ธ.ค. 60 เวลา 09:36
  รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 22  ธ.ค. 60 เวลา 09:35
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
วันที่ 27  ก.ค. 60 เวลา 13:51
  สอบราคา
วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:57
  การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 3 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
more...


Faculty of IT
Department of IT
Department of DN
e-Document
Copyright © 2011 by Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok