• ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 • Agile for Software Development
 • NCCIT-IC2IT2017
 • รับสมัคร
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • รับสมัคร 1-60
 • 3rd joint seminar on computational intelligence
 • ครบรอบ 20 ปีคณะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฎ์
รศ.ดร.พยุง มีสัจ
ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
อ.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล

 


วันที่ 23  พ.ย. 59 เวลา 10:25
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา MIS ต่อไปนี้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2559
วันที่ 9  มี.ค. 59 เวลา 18:42
  ป.โท สาขา MIS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559 แล้ว
วันที่ 28  ต.ค. 56 เวลา 16:56
  (ฉบับแก้ไข)!!!เปิดระบบจองที่นั่งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เฉพาะ ป.โท Graduate English I,II เปิดจองแล้ววว !!!
วันที่ 23  ส.ค. 56 เวลา 14:08
  แจ้ง งดการเรียนการสอนวิชา 761808 Practicum in Management Information Systems ตอนเรียนที่ 2
วันที่ 10  มิ.ย. 56 เวลา 18:24
  แจ้งนักศึกษาใหม่ MMIST รหัส 56 ให้เช็ครหัสวิชาปรับพื้นก่อนลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีกครั้ง
more...

วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:57
  การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 3 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:56
  การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 2 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
วันที่ 20  ก.พ. 60 เวลา 16:15
  การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 1 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
วันที่ 23  ม.ค. 60 เวลา 08:46
  ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 17  ม.ค. 60 เวลา 10:33
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
more...


Faculty of IT
Department of IT
Department of DN
e-Document
Copyright © 2011 by Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok