• รับสมัคร นศ.1/2561
 • NCCIT and IC2IT 2018
 • ประกวด Logo
 • TCI
 • แข่งขันทักษาภาษา
 • How to
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • ประหยัดพลังงาน
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง
ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ดร.สุนันฑา สดสี
อ.สุชา สมานชาติ
อ.เกียรติศักดิ์ โยชะนัง
อ.จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์

 


วันที่ 6  มี.ค. 58 เวลา 13:11
  Department of Data Communication and Networking Google+ Community
วันที่ 6  มี.ค. 58 เวลา 13:05
  Department of Data Communication and Networking Facebook Fan Page
วันที่ 8  ก.ค. 57 เวลา 15:51
  ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2558
วันที่ 26  พ.ค. 57 เวลา 13:13
  Department of Data Communication and Networking Google+ Community
วันที่ 28  ต.ค. 56 เวลา 16:56
  (ฉบับแก้ไข)!!!เปิดระบบจองที่นั่งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เฉพาะ ป.โท Graduate English I,II เปิดจองแล้ววว !!!
more...

วันที่ 10  ม.ค. 61 เวลา 11:56
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
วันที่ 22  ธ.ค. 60 เวลา 09:36
  รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 22  ธ.ค. 60 เวลา 09:35
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
วันที่ 27  ก.ค. 60 เวลา 13:51
  สอบราคา
วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:57
  การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 3 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
more...


Faculty of IT
Department of IT
Department of ITM
e-Document
Copyright © 2011 by Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok