• ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 • Agile for Software Development
 • NCCIT-IC2IT2017
 • รับสมัคร
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • 3rd joint seminar on computational intelligence
 • ครบรอบ 20 ปีคณะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง
ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ดร.สุนันฑา สดสี
อ.สุชา สมานชาติ
อ.เกียรติศักดิ์ โยชะนัง
อ.จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์

 


วันที่ 6  มี.ค. 58 เวลา 13:11
  Department of Data Communication and Networking Google+ Community
วันที่ 6  มี.ค. 58 เวลา 13:05
  Department of Data Communication and Networking Facebook Fan Page
วันที่ 8  ก.ค. 57 เวลา 15:51
  ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2558
วันที่ 26  พ.ค. 57 เวลา 13:13
  Department of Data Communication and Networking Google+ Community
วันที่ 28  ต.ค. 56 เวลา 16:56
  (ฉบับแก้ไข)!!!เปิดระบบจองที่นั่งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เฉพาะ ป.โท Graduate English I,II เปิดจองแล้ววว !!!
more...

วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:57
  การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 3 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:56
  การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 2 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
วันที่ 20  ก.พ. 60 เวลา 16:15
  การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 1 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
วันที่ 23  ม.ค. 60 เวลา 08:46
  ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 17  ม.ค. 60 เวลา 10:33
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
more...


Faculty of IT
Department of IT
Department of ITM
e-Document
Copyright © 2011 by Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok